POZNAŃ W BERLINIE
Wyjazd studyjny V-ce Prezydenta Miasta Poznań Mariusza Wiśniewskiego z radnymi i urzędnikami miasta do Berlina na temat przestrzeni publicznych nad Szprewą czyli zbliżenia miasta do rzeki – przygotowaliśmy dla delegacji program wyjazdu i oprowadzanie po Berlinie.
Więcej na: Facebook – https://www.facebook.com/profile.php?id=100010019526338