DANE PROJEKTOWE:

Inwestor: Bethanien Diakonissen-Stiftung
Architekci: nps tchoban voss GmbH & Co.KG
Management projektu: Terragon GmbH Projekt- und Baumanagement
Powierzchnia: 17.380 m2
Koszty budowlane (Euro): 832.000
Koszty jednostkowe (Euro): 92 € / m2
Rok: 2013-2015

Nowe centrum dla osób starszych składa się z zespołu budynków rozmieszczonych wokół trzech dziedzińców o różnych funkcjach i atmosferze. Jest to miejsce ukształtowane według zasad tworzenia OGRODÓW- GERONTO zapewniające komfort fizyczny, umysłowy i duchowy oraz pobudzające doznania dnia codziennego mieszkańców obiektu.

KONCEPCJA

OGRÓD TERAPEUTYCZNY – OGRÓD SPOTKAŃ – OGRÓD NATURALNY

Zespół mieszkalny dla osób starszych Bethanien w Hamburgu charakteryzuje się przejrzystą urbanistczną formą, wykorzystującą walory pięknej lokalizacji. Jest to przede wszystkim widok na park miejski, w stronę którego usytuowane są budynki kompleksu centrum tworzące literę U, a także ciągnąca się na całej długości działki wzdłóż ul.Tarpenbek zadrzewiona skarpa. W rezultacie tego usytuowania została określona przestrzeń ogrodu między ulicami Martini i Fricke.

Pomiędzy poszczególnymi częściami budynku znajdują się trzy dziedzińce. Część centralną stanowi DZIEDZINIEC SPOTKAŃ, którego zielone wnętrze otacza ciąg spacerowy w krużgankach budynku. Na pierwszym piętrze zlokalizowany jest zamknięty TERAUPEUTYCZNY OGRÓD – GERONTO dla pensjonariuszy o ograniczonych możliwościach ruchu.

Po stronie południowej, usytuowany pomiędzy budynkami i istniejącym drzewostanem, rozpościera się OGRÓD NATURALNY z kompozycją drzew jabłoniowych, roślin bylinowych i kwitnących krzewów. W części zachodniej obiektu zlokalizowane jest podwórze gospodarcze, które jest odpowiednikiem dziedzińca sąsiadującego z terenem obszaru kościoła.

TERAPEUTYCZNE ZADANIA OGRODU

  • Aktywacja fizyczna (spacerowy krużganek, ogród teraupeutyczny)
  • Dostarczenie doznań sensorycznych (ogród ziołowy, ogród teraupeutyczny)
  • Ułatwienie orientacji (kolor, strefowanie ogrodu)
  • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa (żywopłoty, jasne struktury i granice przestrzenne)
  • Promowanie samodzielności (pomoce w poruszaniu się, obiekt przystosowany dla niepełnosprawnych)
  • Promowanie samodzielności (ogród ziołowy, ogród warzywny)
  • Dostarczanie przyjemności i radości (element wodny, drzewa owocowe, rabaty kwietne)