„OGRODY Z RECYCKLINGU“  – INICJALNE DZIAŁANIA Z MIESZKAŃCAMI NA DZIAŁCE PRZY ULICY BRACKESTR. 50 W LIPSKU – GRÜNAU

Organizacja i przeprowadzenie  tygodniowych warsztatów – „RECYCLING BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO“ we współpracy z mieszkańcami.

Współpraca: Cet-0  (Susanne Schnorbusch)
Miejsce: Lipsk/Niemcy
Ilość uczestników: 10-20 osób
Rok: 2005

Założeniem projektu jest wykorzystanie materiałów „uwalnianych“ podczas wyburzeń niezamieszkałych i niepotrzebnych budynków. Proces ten spowodowany jest drastycznym spadkiem liczby mieszkańców na skutek starzenia się społeczeństwa oraz dużymi migracjami z regionów zagrożonych bezrobociem.
Wolne po wyburzeniu tereny destabilizują przestrzennie i funkcjonalnie całe osiedla.

Warsztaty miały na celu pokazanie możliwości recyclingu materiałów, jak również pobudzenie aktywności w wykorzystaniu tych wolnych miejsc przede wszystkim u młodych osób z osiedla.
W części ogrodu – „magazyn“ będą złożone wszelkie wartościowe materiały zdobyte podczas wyburzeń kolejnych budynków. Dla każdego elementu może powstać wiele pomysłów na jego alternatywne wykorzystanie.

„Warsztat“ – powstały z desek podest wyznacza miejsce koncepcyjnego przetworzenia i technicznej obróbki materiałów.
Podczas warsztatów szukaliśmy przyszłego użytkownika, który chciałby przejąć dalsza aktywność w ogrodzie. Tymczasowo wykorzystywała go po zakończeniu prac grupa z Caritas.

Część „wystawa“ prezentowała powstałe podczas tygodnia trwania warsztatów nowe „formy“ – Performance na miejscu.

Wszystkie elementy w ogrodzie powstały z materiałów odzyskanych w pierwszych dniach trwania projektu na terenie dzielnicy.