TWORZENIE  PROGRAMU  NAUCZANIA UNIWERSYTECKIEGO

JOERG TH. COQUI

2009/10

Twórca programu nauczania, zadań studentów w podziale na semestry, metodyki pracy, harmonogramu czasowego i programowego,
dla modułu „urbanistyka i architektura krajobrazu” 
studiów magisterskich „Planowanie i budowanie w substancji istniejącej“ 
Akademie der Hochschule Biberach i IFBau Stuttgart

2007/8 Twórca programu ramowego dla europejskiego kierunku studiów magisterskich
„Planowanie i budowanie w substancji istniejącej“
moduł – planowanie miejskie, urbanistyka i architektura krajobrazu
Institut Fortbildung IFBau, Stuttgart
od 2007 Członek panelu eksperckiego w ramach europejskich studiów magisterskich
„Planowanie i budowanie w substancji istniejącej“ w zakresie  urbanistyki i architektury krajobrazu
2005-2007 Uczestnik konferencji nauczycieli akademickich
Potsdam School of Architecture