Publikacja
„Przestrzeń Publiczna – Public Space
Barcelona, Sevilla, Kraków, Lyon, Warszawa – Strategie dla europejskiego miasta“
ISBN 978-83-927503-0-7
Zamówienie proszę kierować na adres biura