DANE PROJEKTOWE:

Inwestor: Internationale Bauausstellung (IBA) 
Fürst-Puckler-Land
Fazy projektu: Studium koncepcyjne
Rok : 2004
reprezentacja Polski na IX Biennale Architektury w Wenecji, 2004

Analiza

„Wyspowe” położenie centrum podwójnego miasta Gubin/Guben należy do wyjątkowych cech podyktowanych jego historycznym rozwojem.

Obszar śródmiejski, łączący oba miasta, charakteryzuje się niespotykaną ilością różnorodnych terenów otwartych i terenów zieleni. Kolejną cechą charakterystyczną struktury miejskiej jest obecność granicznej rzeki Nysy, z przebiegającym w kierunku północ-południe pasem terenów zieleni o charakterze ciągu ekologicznego o zróżnicowanej strefie brzegowej. Rzeki dzielącej i łączącej jednocześnie.
Te dwa aspekty dominujące strukturę przestrzenną centrum obu miast wywierają bezpośredni wpływ na charakter wnętrz Wyspy Teatralnej.
Pełni ona funkcję centralnie położonego terenu zieleni miejskiej będąc jednocześnie swoistą „perłą” – najważniejszym z wielu miejsc użyteczności publicznej należących do osi Nysy.

Metodyka

Dzięki wyodrębnieniu lub wzmocnieniu czytelnych urbanistycznie i krajobrazowo elementów zostaną rozwinięte obszary o jednoznacznym charakterze i własnej tożsamości przestrzennej.  Zróżnicowanie pod względem estetycznym i programowym ma wpływ na jakość tych przestrzeni miejskich.


Podwójne Śródmieście

Pas staromiejski Gubina – teren zwartej zabudowy dookoła kolistego ogrodu miejskiego rozwijany jest na zasadzie negatywu do średniowiecznej struktury miasta. Odpowiednik centrum po stronie Gubena stanowi zwarta zabudowa pasażu miejskiego ulicy Frankfurckiej jako centralnie zlokalizowanej publicznej przestrzeni miejskiej.