DANE PROJEKTOWE:

Inwestor: miasto Warszawa, Urząd Burmistrza m.st. Warszawa
Wizualizacje: Jakub Korfanty
Rok: 2006

KONCEPCJA


PARK KRAJOBRAZU POWIŚLA
Koncepcja rozwoju obszaru Powiśla nad Wisłą jako pierwszy etap RIVERFRONT WARSZAWY


OBSZAR ODDZIAŁYWANIA WISŁY

Kontrast naturalnego wschodniego brzegu z antropogenicznie ukształtowanym brzegiem zachodnim Wisły jest podstawowym, charakterystycznym tematem rzeki w obrębie Warszawy.
Zadaniem na przyszłe lata jest rozwijanie tej wartości dzięki ukształtowaniu strefy śródmiejskie nad Wisłą o różnorodnym programie (Cytadela, Starówka, Park Odkrywców CNK, Centrum Sportów Wodnych, ZOO, Port Wiślany i Park Rekreacji).

PARK

Osią Parku Powiśla jest nowo ukształtowany bulwar Wybrzeża Kościuszkowskiego. Przestrzeń parku wokół CNK pozostaje w transparentny sposób dostępna dzięki niewielkiemu stopniu zadrzewienia. Położenie nowych obiektów architektonicznych w luźnym układzie na nabrzeżu na północ i południe od Mostu Świętokrzyskiego odzwierciedla główne kierunki widokowe z górnej terasy miasta. Liczne przejścia z obszaru Powiśla w stronę Wisły łączą teren miasta z rzeką.