DANE PROJEKTOWE:

Inwestor: Miasto Warszawa
Partnerzy: Bernd Bess Architekten, Dr. Brenner und Münnich Ingenieurgesellschaft mbH,
Anna Tautfest i Miriam Mlecek, Licht Kunst Licht
Rok: 2008
Konkurs: 2 miejsce

 

 

KONCEPCJA

 

DWA  PLACE  I  ULICA  W  OGRODACH  WARSZAWY

Położony w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta teren otaczający obszar opracowania, pomiędzy ulicą Świętojerską, a Królewską, ma niezwykle ważne historyczne i wyjątkowe pod względem kulturowym znaczenie dla mieszkańców miasta.
Z  tego powodu określamy  teren otaczający obszar opracowania w granicach  Historycznego Zespołu Miasta jako „OGRODY  WARSZAWY“ i  traktujemy planistycznie wraz z Placem Teatralnym, Bankowym i ulicą Senatorską.

Trzy jednostki urbanistyczne: Plac Bankowy, Ulica Senatorska i Plac  Teatralny zostały ujęte planistycznie w oparciu o ich urbanistyczny kontekst podkreślając odrębny charakter każdej z nich:

  • Plac Bankowy pełni funkcję reprezentacyjnego wejścia do obszaru Historycznego Zespołu Miasta
  • Ulica Senatorska  jest najważniejszą z trzech historyczno-kulturowych osi wschód-zachód obszaru
  • Plac  Teatralny  jest  centralnie  położonym  w  obszarze  Historycznego  Zespołu Miasta kulturalnym salonem miasta