CYKL WARSZTATÓW DLA 5  GMIN REGIONU POGRANICZA POLSKO-NIEMIECKIEGO, PROGRAM LEADER +

Zainicjowanie projektu i przygotowanie wniosku do programu LEADER + w gminie Górzyca oraz przygotowanie Strategii Rozwoju Regionu Wielkich Rzek Ziemi Lubuskiej 5 gmin pogranicza polsko-niemeickiego: Cybinka, Słubice, Górzyca, Słońsk, Witnica – „Strategia rozwoju turystyki i odnowy gospodarstwa wiejskiego“ w 2006 roku.

Zakres prac: wprowadzenie do tematu rozwoju regionu dla mieszkańców, konsolidacja mieszkańców, utworzenie struktur Fundacji Regionu, wypracowanie Strategii Rozwoju Regionu, wypracowanie z mieszkańcmai katalogu projektów do realizacji w kolejnych fazach programu
Zleceniodawca: Gmina Górzyca  
Partnerzy projektu: administracja 5 gmin, ośrodek LEADER +  Märkische Schweiz (pan Friedrich Schindler), mieszkańcy 5 gmin regionu
Ilość uczestników: 50
Termin: XII 2005  – V 2006

I. Przygotowanie merytoryczne, organizacja oraz moderacja cyklu 8 warsztatów dla administracji i mieszkańców regionu Wielkich Rzek Ziemi Lubuskiej na temat:

 • Wykorzystanie możliwości demokratycznego wpływu społeczeństwa na rozwój regionu
 • Podnoszenie świadomości regionalnej oraz pobudzanie tożsamości z regionem
 • Możliwości rozwoju turystyki w oparciu o walory kulturowe
 • Możliwości rozwoju turystyki w oparciu o walory przyrodnicze z uwzględnieniem aspektu ochrony przyrody
 • Gospodarstwo wiejskie  – nowe formy na wsi
 • Ustalenie celów Zintegrowanej Strategii Rozwoju Regionu Wielkich Rzek Ziemi Lubuskiej
 • Katalog projektów do realizacjih w kolejnych fazach programu

II. Organizacja oraz wsparcie przy formowaniu Fundacji, w której Izabela Małachowska-Coqui jest członkiem Rady Fundacji od 2006 roku.

III. Sformuowanie wniosku o pozyskanie funduszy na rozwój regionalny z programu LEADER +

 • w I etapie konkursu – pozyskanie funduszy 145.000 zł (przejście do II etapu konkursu)
 • w II etapie konkursu – ocena 8/10 pkt możliwych – pozyskanie funduszy 750.000 zł ( przejście do III inwestycyjnego etapu konkursu)
 • w III  etapie konkursu – pozyskanie funduszy– 3mln. zł)
 • całościowo w latach 2009 – 2015  – pozyskanie funduszy – 8.550.00 zł

www.fzdow.plWORKSHOP EWE – EXPERT NA TEMAT „ZIELONEJ ARCHITEKTURY”

Zakres prac: wykład ekspercki
Zleceniodawca: EWE energia sp. z o.o.
Partnerzy projektu: Young Polish International Network (YPIN)
Termin: 5-6.10.2011
Udział w warsztatach jako ekspert na temat „zielonej architektury” na II konferencji regionalnej koncernu EWE w województwie lubuskim “Energy Efficiency Solutions for Private Households”, Zielona Góra


„FRANKFURT/ODER – SŁUBICE  KONFERENCJA PRZYSZŁOŚCI”

Zakres prac: Moderacja grup roboczych w temacie „rozwój miasta” oraz „rozwój ekonomiczny” 
Zleceniodawca: miasto Frankfurt nad Odrą
Partnerzy projektu: Bollmann und Partner
Termin: 2009
Wypracowanie, w formie pracy w grupach roboczych, tematów dla określenia przyszłości polsko-niemieckiego bliźniaczego miasta


TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA POLSKICH I NIEMIECKICH GMIN

Zakres prac: przygotowanie koncepcji wspólnej strategii współpracy pomiędzy gminami
Zleceniodawca:  urząd gmin Seelow-Land i gmina Kłodawa 
Partnerzy projektu: Bettina Albani
Termin: 2007


DZIAŁANIA LOBBYSTYCZNE NA RZECZ PROJEKTU IBA „PARK I PAWILON KULTUR WYSPY TEATRALNEJ”, GUBIN/GUBEN

„Park i Pawilon Kultur Wyspy Teatralnej” w Gubinie – architektura krajobrazu: COQUI MAŁACHOWSKA COQUI, architektura: J.MEYER H.

Zakres prac: działania lobbystyczne na rzecz realizacji polsko-niemieckiego projektu, praca wspierająca wysiłki IBA  
Zleceniodawca: Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land (IBA)
Termin: IV – XI 2004

I. Ministrerialna wizyta gospodarcza  – pozyskanie funduszy państwowych
Zakres prac: prezentacja projektu przed polskim i niemieckim ministrem
Partnerzy projektu: NAX/ Izba Architektoniczna Landu Berlina we współpracy z Federalnym Ministerstwem Budownictwa w Berlinie  
Ilość uczestników: 5 
Wizyta gospodarcza niemieckiego Ministra Budownictwa dr Manfreda Stolpe do Warszawy do ówczesnego ministra gospodarki Marka Pola. Prezentacja projektu przed ministrami podczas obrad

II. Expertyza dotycząca moóliwości finansowania  
Zakres prac: Expertyza
Ekspertyza dotycząca możliwości pozyskania funduszy UE oraz środków państwowych na prace projektowe i budowlane w celu realizacji zamierzenia miasta Gubin i IBA Fürst-Pückler-Land. Nawiązanie kontaktów w tym celu z odpowiedzialnymi instytucjami

III. Konferencja z udziałem Marszałka Województwa Lubuskiego – pozyskanie funduszy państwowych
Zakres prac: Przygotowanie merytoryczne, organizacja oraz moderacja konferencji
Partnerzy projektu: miasto Gubin
Przygotowanie merytoryczne, organizacja oraz moderacja konferencji w Gubinie z udziałem Marszałka Fedko

IV. Architekturbiennale in Venedig – PR für das Bauvorhaben
Zakres prac:  przygotowanie obiektów wystawowych (film, model architektoniczny)
Partnerzy projektu: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Burmistrz miasta Gubin 
Reprezentacja Polski na IX Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji z projektem „Park i Pawilon Kultur Wyspy Teatralnej” w Gubinie


STUDIUM WYKONALNOŚCI ORAZ PRACE KONCEPCYJNE POLSKO-NIEMIECKIEGO POŁĄCZENIA DROGOWEGO W OBSZARZE FRANKFURT(ODER)/SŁUBICE – EISENHÜTTENSTADT /KŁOPOT

Zakres prac: studium, polsko-niemiecka koordynacja prac planistycznych, ekspertyza porównawcza procedury planistycznej w prawodawstwie polskim i niemieckim
Zleceniodawca: BSBA Frankfurt / Oder
Partnerzy projektu:: Froehlich und Sporbeck, Dr. Woloszyn
Fazy projektu: studium, prace konsultacyjne
Rok: 2001-2004