Projekt Teatru Nowego w Warszawie  otrzymał pozwolenie na budowę.
Projekt terenów zewnętrznych: COQUI   MALACHOWSKA  COQUI