DANE PROJEKTOWE:

Inwestor: Miasto Warszawa
Planowanie drogowe: Schuessler – Plan
Rok: 2010
Konkurs