DANE PROJEKTOWE:

Inwestor: IBA Fürst-Pückler Land
Architekci: J. Mayer H.
Fazy: projekt koncepcyjny
Rok: 2003

KONCEPCJA

BALKONY  MIEJSKIE  
Położone po przeciwległych stronach rzeki „Balkony Miejskie “ Gubina i Gubena są miejscem „spotkania“ uzupełniających się części śródmiejskich. Tworzą one reprezentacyjne miejskie tereny otwarte w myśl koncepcji tarasów nad Nysą pomysłu biura Otto i Luck.

Zwarta zabudowa w formie wąskiego, wydłużonego bloku budynków w obrębie zakończeń mostu definiując ściśle urbanistyczne ramy potęguje połączenie obydwóch centrów powodując dodatkowo efekt przyciągania się – wciągania obu miast.

POŁĄCZONE  SYSTEMY  TERENÓW  ZIELENI
Rozwój Lubszy i Egelneisse jako zrenaturalizowanych biotopów miejskich przyczyni się do strukturyzacji terenów otwartych obu miast. Tereny o mniejszym stopniu zwartej zabudowy na północ i południe od nowego centrum Gubena mogą zostać rozwinięte w myśl współczesnej interpretacji miasta-ogrodu, jako Zielona Dzielnica.

PARK  WYSPY  TEATRALNEJ
Park wyspy teatralnej stanie się centralnym punktem spotkania obu miast. Funkcjonalnie należy on do miejsc wypoczynku północ-południe przebiegającego systemu terenów otwartych Nysy i charakteryzuje się dodatkowo wypełnianiem funkcji reprezentacyjno-kulturalnej.
Koncepcja parku zakłada ekstensywne traktowanie powierzchni wyspy z intensywnymi punktami jego wykorzystania. Są to Ogród Kultur, Plac Zabaw, Zachodni Brzeg, Północny Cypel.

Projekt pawilonu i parku stworzony dla Internationale Bauaustellung IBA Fuerst-Pueckler Land reprezentował Polskę na 9  Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji.