DANE PROJEKTOWE:

Inwestor: Miasto Kraków
Architekci: Biuro Projektów Lewicki Łatak
Fazy: projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy, przetargowy oraz nadzór autorski
Powierzchnia: 18.000 m2
Koszty budowlane (PLN): 3 mln
Koszty jednostkowe: 170 PLN/m2
Rok: 2008-2013

KONCEPCJA

FORMA KRAJOBRAZU  – ANTROPOGENICZNIE TWORZONY KRAJOBRAZ


POŁĄCZENIE

Teren inwestycji „Park Hali 100-lecia K.S. Cracovii wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych” zlokalizowany jest w Krakowie przy Al. F.Focha i sąsiaduje z przestrzenią rekreacyjną Błoń Krakowskich. Teren jest położony także w strefie ochrony sylwety widokowej miasta i wzgórza Św. Bronisławy oraz w obszarze systemów zieleni i parków rzecznych.

Teren inwestycji należało przypodrządkować publicznym terenom miasta Kraków. Jest to skutkiem jego otwartego charakteru zagospodarowania oraz ogólnodostępności zarówno od strony rzeki Rudawy, jak i Al. Focha oraz obszaru Błoń Krakowskich.

FORMA

Naturalne wzniesienie Salwatora i historyczne obniżenie Błoń różnią się pod względem modelacji terenu od sztucznie uformowanej doliny rzeki Rudawa i terenu opracowania.

Potwierdzone wynikiem konkursu formalne „zajęcie“ terenu z jakim mamy do czynienia w przypadku oddziaływania bryły architektonicznej jest konsekwentnie rozwijane w całym obszarze „zewnętrza“ Hali za pomocą elementów architektury krajobrazu. Idea przewodnia nowej, SZTUCZNEJ FORMY TOPOGRAFICZNEJ wywyższonych geometrycznych brył ziemnych określa konsekwentne potraktowanie całości terenu Parku.

Utworzone wnętrza przestrzenne odnoszą się do skali budynku i nawiązują do istniejących szerokości w krajobrazie oraz zachowują połączenia widokowe na Wzgórze Wawelskie, Wzgórze św. Bronisławy i Kopiec Kościuszki. Okna krajobrazowe są wzmocnione przez formowane dla ich podkreślenia ramy tworzone przez:

  • podstawę – modelację terenu (skarpy),
  • boki – żywopłoty,
  • akcenty – soliterowe nasadzenia

Zasadą kierującą usytuowanie oraz dobór roślinny na terenie była konieczność zachowania połączeń widokowych.

Zielony dach budynku pokrywać będą gatunki bylin skalnych oraz traw o łącznej powierzchni około 2200 m2.