DANE PROJEKTOWE:

Inwestor: Kraj Związkowy Saksonia
Architekci: Ortner & Ortner Baukunst
Partner: S.Tischer
Fazy: projekt budowlany, wykonawczy i przetargowy, nadzór autorski
Koszty budowlane (Euro): ca. 3,25 mln
Rok: 1997 – 2002

KONCEPCJA

W  OTOCZENIU  STARYCH  LIP

Nowy budynek Biblioteki Landu Saksonii i Uniwersytetu w Dreźnie stał się nowym centrum drezdeńskiej „osi akademickiej“. Ukształtowany został  w spójności z krajobrazem naturalnym i urbanistyką otoczenia. „Zielony dach“ budynku o powierzchni boiska piłkarskiego tworzy park czytelnika – platformę łącząca budynek z krajobrazem. Płynnie przechodzi w podtrzymujący go stok (Räcknitzer Hang). Atmosfera miejsca jest formowana przez gęsty szpaler starych lip, odgraniczających je od sąsiednich boisk sportowych.

Uzupełnieniem koncepcji zielonej platformy  są następujące przestrzenie:

  • dziedziniec wejściowy w półkolistej formie
  • ogród wgłębnikowy wcinający się w platformę i doświetlający niższe kondygnacje
  • miejsca do siedzenia pod drzewami wiśni ozdobnych w obszarze „zielonego dachu“