DANE PROJEKTOWE:

Inwestor: Miasto Warszawa
Architekci: Rar2 Jan Kubec, Magdalena Łukasik oraz Anna Małek, Michał Tomanek, Zbyszko Bujniewicz
Fazy: projekt koncepcyjny i budowlany, wykonawczy
Powierzchnia: 41.000 m2
Koszty budowlane (PLN): 10 mln
Koszty jednostkowe: 245 PLN/m2
Rok: 2006-2010

STRATEGICZNE  PODEJŚCIE  DO  NABRZEŻY  WISŁY

Z powodu znaczenia miejsca oraz faktu, że projekt wyprzedza planistyczne rozwiązania całości nabrzeża Wisły konieczne było wprowadzenie specyficznej strategii w planowaniu, której sednem są dwa założenia:

  1. Zdolność dopasowania się do sytuacji teraźniejszej i  w przyszłości
    stworzenie obiektu parkowego, który z jednej strony pełni funkcję aktywatora terenów w tym miejscu nad Wisłą już dzisiaj, jak również ma siłę integracji, z podlegającym rozwojowi w przyszłości, terenem ościennym
  1. Tworzenie wzorca
    obiekt Centrum wraz z jego terenami zewnętrznymi współtworzący, patrząc od strony wschodniej, sylwetę miasta otwiera nową epokę rozwoju urbanistycznego na równi z najważniejszymi budowlami Warszawy – jest obiektem łączącym miasto z Wisłą.


KONCEPCJA  PARKU  ODKRYWCÓW  CENTRUM  NAUKI  KOPERNIK

Katalizator Nabrzeża Wisły

Architektura i Architektura Krajobrazu Centrum Nauki Kopernik oraz Parku Odkrywców – pierwszego obiektu Nabrzeży Wisły zapoczątkowującego ich nowe zagospodarowanie, wyznaczają wzorce dla dalszych prac projektowych tego terenu.

Dla terenu zewnętrznego CNK i Parku Odkrywców jest to kanon elementów ukształtowania terenu (jak np. linia brzegowa rzeki, dolny taras Wisły, zbocze Wisły, promenada, park górnej terasy wiślanej, bulwar Wybrzeża Kościuszkowskiego). Został on wyznaczony w kontekście ciągłości koncepcyjnej umożliwiającej poźniejsze nawiązanie do tego systemu nowych obiektów Nabrzeża w całym obszarze, od Cytadeli na północy, aż do Parku Ujazdowskiego na południu.