DANE PROJEKTOWE:

Inwestor: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Architekci: KKM Kozień Architekci
Fazy projektu: koncepcja
Powierzchnia: 25.000 m2
Koszty budowlane ogrodu (PLN): 20 mln
Rok: 2013
Konkurs: 3 miejsce, wyróżnienie

KONCEPCJA

OGRÓD XXI WIEKU – OGRÓD REFLEKSJI  – KONTYNUACJA i ROZWÓJ PARKU ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE

Wyjściowym punktem rozważań na temat roli jaką może wypełniać dla społeczeństwa OGRÓD XXI wieku było określenie status quo dotyczącego świadomości społecznej na temat zagadnień:  PRZYRODA – SPOŁECZEŃSTWO – POSTĘP – głównych tematów ujętych w warunkach konkursu. OGRÓD XXI wieku – Ogród Refleksji jest odbierany przez odwiedzających go na­ płaszczyźnie doznań emocjonalnych oraz dzięki empirycznemu poznaniu w trzech kategoriach: PERCEPCJA – REFLEKSJA – DZIAŁANIE.

PRZYRODA – KULTURA
Podstawowym tematem ogrodu jest kontrast pomiędzy PRZYRODĄ i KULTURĄ. OGRÓD XXI wieku inspiruje przez przykłady zrównoważonego działania człowieka do refleksji i aktywności.

Ingegracja, partycypacja
Komunikacja na zewnątrz, kompozycja ogrodu i merytoryczny program kierują się zasadą partycypacji i integracji. Partycypacyjne i interaktywne kształtowanie Ogrodu XXI wieku ma na celu poszerzenie percepcji całego ensemble ogrodowego Parku Łazienek Królewskich jako wyjątkowego przykładu sztuki ogrodowej – części KULTURY człowieka.

Otwarte podejście planistyczne
Otwarta zasada projektowania prowadzi do efektów synergii, gdzie wiele funkcji łączy się ze sobą przestrzennie uzupełniając się, przy jednoczesnej realizacji koncepcyjnych treści i zadań. Powstające synergie mają charakter zmienny i aktywny.
To podejście planistyczne umożliwia reakcję na zmieniające się warunki wyjściowe i daje możliwość programowego i funkcjonalnego dopasowania poszczególnych części OGRODU do nowych wymagań społecznych.

Kompozycja przestrzenna
Wewnętrzna struktura OGRODU XXI wieku bazuje na przeciwstawieniu dwóch silnie kontrastujących ze sobą percepcji środowiska – lasu, jako alegorii PRZYRODY w środkowoeuropejskim znaczeniu i otwartego krajobrazu kulturowego (krajobraz rolniczy) jako symbolu naszej KULTURY. Pawilon Wystawowy jest częścią nowej modelacji OGRODU XXI wieku. Zanurzając się w jej wnętrzu jest jednocześnie jej genezą. W ten sposób najsilniej jest wyrażone połączenie obu elementów. Scalenie budynku z OGRODEM XXI wieku ma miejsce w wymiarze ideowym, jak i realnym, gdzie podstawa ogrodu jest częścią powłoki budynku.

OGRÓD XXI wieku łączy w sobie pięć stref: GAJ LEŚNY, MIMIKRY, HYDROPOLIS, TECHNOPOLIS oraz PLAC WEJŚCIOWY.