Joerg Th. Coqui
Docentura na Politechnice w Biberach na Wydziale Architektury w zakresie Urbanistyki i Architektury Krajobrazu – wykłady dla Masterstudies „Planowanie i Budowanie w Substancji Istniejącej“