Członkowstwo w Stowarzyszeniu Fundacji Kultury Budowlanej Niemiec (praca w grupie roboczej „tereny otwarte i komunikacja“)