DANE PROJEKTOWE:

Inwestor: Miasto Warszawa
Architekci: Kengo Kuma, Ingarden&Ewy
Rok: 2007
Konkurs: 4 miejsce, wyróżnienie

KONCEPCJA

KONTEKST  URBANISTYCZNY

… dla wprowadzenia OSI KULTURALNEJ otworzyliśmy świadomie bryłę budynku Muzeum w jej komercyjnej części co jest jednocześnie wymaganiem ze strony Muzeum. To umożliwiło nam podkreślenie części wejściowej Muzeum i jego części komercyjnej od strony tego nowego ciągu i określiło obiekt jako część strefy publicznej centrum miasta. To cięcie jest najważniejszym przykładem wielowątkowości i cechą charakterystyczną budynku – stopienie przestrzeni wewnętrza i zewnętrza budynku.

Wielorodna dyspozycja przestrzeni otwartej (taras na dachu, loggia, balkony, podwórze, otwarte i zadaszone pasaże, tarasy) prezentuje szeroki wachlarz i, co jeszcze ważniejsze, generuje wysoką swobodę wykorzystania tych przestrzeni pod względem funkcji i przyszłych, zmieniających się potrzeb obiektu. Dzięki temu użytkownik może generować różne konfiguracje podziału przestrzeni.

W postępujących po sobie pod względem urbanistycznym przestrzeniach pomiędzy ulicą Świętokrzyską i rondem przy Rotundzie sekwencja Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest jednym ogniwem w tworzonej Osi Kulturalnej.

OGRÓD  MUZEUM

Rozciągający się w części północnej ogród Muzeum jest strefą kontaktu z otaczającym obszarem i stanowi wejście (galeria uliczna, punkt informacyjny, ogród dydaktyczny, plac zabaw sztuki) na teren Muzeum i pełni zadanie zainteresowania przechodnia sztuką i jej oróżnymi obliczami.

Obelisk na najwyższym tarasie pozostawiony został na jego oryginalnym miejscu, nie eksponowany, a ukryty w boskiecie i otoczony taflą wodną. TARASY OGRODOWE odcinając się od usytuowania Pałacu Kultury są miejscem wystaw na powietrzu i rekreacji na zewnętrz Muzeum. Najrozleglejszy, dolny taras rozciąga się na podobę dywanu przed muzeum jako część Osi Kulturalnej tyłem do Pałacu.

PLAC  MIEJSKI

Nie „plac reprezentatywny“, a rozrywkowy, nie „plac dominujący“, a funkcjonalny, nie „plac monotematyczny“, a przeznaczony do wielorakiego użytkowania. To nowe parametry placu nazywanego wciąż Placem Defilad. Róg placu jest aktywowany przez nowe publiczne funkcje (sklepy, restauracje, usługi). Wielkoskalowa trybuna i schody wprowadzają miejsca dla zaplanowanych, jak i nieformalnych przedstawień. Rozległe publiczne tarasy przy fontannach i tafli wodnej są atrakcyjnym miejscem odpoczynku w centrum Warszawy.