DANE PROJEKTOWE:

Metropol Parasol
Plaza de Encarnación – International Competition for ideas
Inwestor: ayuntamiento de Sevilla
Architekci: Jürgen Mayer H., Ingenieure ARUP
Fazy: projekt koncepcyjny
Rok: 2004
Konkurs: międzynarodowy, otwarty – 1 miejsce
Koszyt budowlane: ca. 3,2 mln. Euro
Powierzchnia: ca. 16.750 m2

KONCEPCJA

„Cały plac sprawiał wrażenie jednorodnej, masy ludzkiej stłoczonej tak gęsto,
że wydawać się mogło, że rzucone w ten tłum jabłko nigdy nie dotknie ziemi.“
E.T.A. Hoffmann

Komentarz jury konkursu Holcim Awards 2005 (3 miejsce spośród ponad 400 uczestników)

„…Pomimo silnej konkurencji, projekt wyróżnia się innowacyjnym rozmieszczeniem różnorodnych programów komercyjnych i kulturalnych, służących rewitalizacji historycznego placu miejskiego. Przeciwstawiając się brakom w przestrzeni publicznej miasta, praca w przekonujący sposób integruje miejsce pod względem urbanistycznym, architektonicznym i krajobrazowym, tworząc zrównoważoną odpowiedź na współczesne problemy, z ktorymi mierzyć musi się region. Praca przedstawia tym samym rozwiązanie świadomie podkreślające regionalną tożsamość szerokiego spektrum grup społecznych, oferując im ciekawą alternatywę życia w mieście oraz gwarantując miejsce spotkań i dialogu. Projekt może z łatwością stać się katalizatorem ekonomicznych zmian lokalnej przedsiębiorczości zachowując jednocześnie ekologiczną wrażliwość miejsca. W udany sposób utworzono swoisty mikroklimat miejsca, doskonale dopasowujący sie do wyrazistego klimatu regionu.“

PLAC JAKO OGRÓD MIEJSKI

POWIERZCHNIA PLACU, rozciągając się jednorodnie pomiędzy jego ścianami tworzy podstawę, na której usytuowane są konstrukcje parasoli.
UKŁAD ELEMENTÓW pojawiających się na rozległej podłodze placu ułożony jest w systemie rastru – nowoczesnej interpretacji mauretańskich ogrodów regionu. Płynnie połączone pola rastru są miejscem zarówno śródziemnomorskiej roślinności – drzew pomarańczowych jako nawiązanie do okolicznych sadów owocowych i oliwnych wokół Sewilli, jak i jego wyposażenia. Dekoracyjny, geometryczny wzór nawierzchni podłogi placu wykonany jest z regionalnego klinkieru w nieregularnych tonacjach beżu.
Od wieków wykorzystywana w przestrzeni publicznej miasta WODA pojawia się ponownie w formie wodnych elementów, kaskad i otwartych kanałów ulicznych o różnorodnej funkcji: od poprawienia klimatu miasta, jako elementu dekoracji lub zabaw.