Prace nad koncepcją dziedzińców i ogrodu zespołu obiektów dla osób starszych Bethanien Höfe w Hamburgu
Architektura: nps tchoban voss