Projekt rewitalizacji przestrzeni publicznej MIASTA-OGRODU warszawskiego Żoliborza Oficerskiego osiągnął zaawansowaną fazę realizacji. Zdjęcia można oglądać w kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA