KOMUNIKACJA W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU


PROJECT DEVELOPMENT

 • Prace koncepcyjne dotyczące rozwoju „kwartału Schlossstraße“ we współpracy z przedstawicielami Schlossstraßen-Management i Urzędu Dzielnicy Steglitz – Zehlendorf w Berlinie oraz z przedstawicielami lokalnego handlu detalicznego, w tym centrów handlowych, do konkursu miast „Entente Florale – 2012”, 2011
 • Przygotowanie wspólnej strategii współpracy ponadgranicznej gminy Seelow-Land oraz gminy Klodawa, 2007
 • Delegacja  – w gronie 7 osób z Ministrem Budownictwa Niemiec Dr. Manfredem Stolpe do Ministra Infrastruktury Marka Pola, w celu loobyingu projektu „Park i Pawilon Kultur Wsypy Teatralnej w Gubinie“ (IBA Fuerst – Puckler Land), 2007
 • Strategia rozwoju dla regionu Wielkich Rzek Ziemi Lubuskiej oraz wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu projektu Leader +
  Inwestor: gminy pogranicza polsko-niemieckiego Cybinka, Słubice, Górzyca, Słońsk, Witnica
  Fazy: projekt koncepcyjny
  Rok: 2004-2005
 • Przygotowanie projektu do 3 fazowowego konkursu z programu Leader +  (Suma inwestycyjna  wygrana dla regionu w 1 fazie – 35.000 Euro, w 2 fazie – 180.000 Euro, w 3 fazie 750.000 Euro)
 • Przygotowanie merytoryczne, organizacja oraz prowadzenie konferencji z  Marszałkiem Województwa Lubuskiego Edwardem Fedko jako działanie wspomagające realizację projektu „Park i Pawilon Kultur Wyspy Teatralnej w Gubinie“, dla  IBA FUERST-PUCKLER LAND 2004
 • Ekspertyza możliwości finansowania prac projektowych i budowlanych dla realizacji inwestycji „Park i Pawilon Kultur Wyspy Teatralnej w Gubinie“, dla  IBA FUERST-PUCKLER LAND 2004
 • Ekspertyza porównawcza procesu planistycznego w Polsce i Niemczech na potrzeby projektu „Studium wykonalności oraz prace koordynacyjne polsko-niemieckiego połączenia drogowego w obszarze Frankfurt(Oder)/Słubice – Eisenhüttenstadt /Kłopot”
  Inwestor: BSBA Frankfurt / Oder
  Planiści: Froehlich und Sporbeck
  Fazy projektu: studium , koordynacja polsko-niemieckich prac w planowaniu krajobrazowym
  Rok: 2001-2004

PUBLIKACJE / KONFERENCJE / SYMPOZJA

 • Cykl wykładów i dyskusji w Ambasadzie Niemiec w Warszawie – „Warszawskie Rozmowy Architektoniczne”. Tematem pierwszych trzech spotkań jest budownictwo mieszkaniowe:
  „Blokowisko UPDATE 2.1” (07.06.2013)
  „MIESZKANIE JUTRO – nowe, zrównoważone osiedla mieszkaniowe” (29.11.2013)
  „MIASTO NA STAROŚĆ – mieszkanie w starzejącym się społeczeństwie” (kwiecien 2014)
 • Publikacja „Przestrzeń Publiczna – Public Space Barcelona, Sevilla, Kraków, Lyon, Warszawa – Strategie dla europejskiego miasta“, 2009. ISBN 978-83-927503-0-7. Zamówienie proszę kierować na adres biura
 • Zainicjowanie, przygotowanie merytoryczne oraz organizacja – międzynarodowego sympozjum „Public Space  – Strategies for an european city – Barcelona, Sevilla, Kraków, Lyon, Warszawa“, 2008
 • Organizacja i przeprowadzenie – wizji lokalnej na temat – „Przestrzeń publiczna w Warszawie“, 2008


 • Reprezentacja Polski na IX Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji z projektem „Park i Pawilon Kultur Wyspy Teatralnej w Gubinie”, współpraca: J.Mayer H.


WARSZTATY

 • Wizja lokalna na Żoliborzu Oficerskim w Warszawie. Joerg Coqui wprowadza uczestników polsko-niemieckiego konkursu o nagrodę BDA-SARP do szczegółów, aktualnie realizowanego, projektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zoliborza Oficerskiego w Warszawie”
  Warszawa, VI 2013

 • Joerg Coqui przygotował i prowadził wizytację Urzędu Miasta Pragi, Wydziału Przestrzeni Publicznej po Berlinie. Wymiana doświadczeń dotyczyła strategii ogólnomiejskich dotyczących terenów otwartych miasta, obiektów parkowych (teren byłego lotniska Tempelhof, park Gleisdreieck, park Südgelände) oraz inicjatyw udrażniających projekty rozwoju miasta
  Berlin, X 2013
 • Przygotowanie merytoryczne, organizacja oraz moderacja cyklu 4 warsztatów w ramach projektu „Entente Florale. Gemeinsam aufblühen“ dla przedstawicieli administracji lokalnej Urzędu Dzielnicy Steglitz-Zehlendorf w Berlinie oraz przedstawicieli handlu zakupowej ulicy Schlossstraße
  Steglitz – Zehlendorf, Berlin VI – IX 2011
 • Przygotowanie merytoryczne, organizacja oraz moderacja otwartego forum dla mieszkańców na temat rozwoju dzielnicy i potencjalnych projektów w ramach projektu „Entente Florale. Gemeinsam aufblühen“
  Steglitz – Zehlendorf, Berlin, VIII 2011
 • Uczestnictwo w warsztatach jako ekspert z zakresu „zielonej architektury” w ramach II Konferencji Regionalnej EWE „Efektywność energetyczna – globalne wyzwania, regionalne rozwiązania“ 
  Zielona Góra, 5-6.09.2011
 • Moderacja cyklu warsztatów z mieszkańcami miast oraz urzędnikami na „Konferencji Przyszłości Frankfurt (Oder) – Słubice“ w tematyce „rozwój miasta“ i „gospodarka“, 2009
 • Zainicjowanie, przygotowanie merytoryczne oraz organizacja i prowadzenie cyklu 8 warsztatów dla administracji i mieszkańców regionu Wielkich Rzek Ziemi Lubuskiej (5 gmin przygranicznych): Cybinka, Słubice, Górzyca, Słońsk, Witnica -„Strategia rozwoju turystyki i odnowy gospodarstwa wiejskiego“
  Górzyca, I – V 2006
 • Uczestnictwo – otwarte, międzynarodowe warsztaty na temat zmian struktury mieszkaniowej w Nowych Landach „Wohnfolgelandschaften“
  Lipsk, 2005
 • Zainicjowanie, przygotowanie merytoryczne oraz organizacja międzynarodowych warsztatów – „Junction-zone between city and landscape – the city of Elk as a model solution for the mazurian region“
  Ełk, 1993


WYKŁADY

 • „Blokowisko  UPDATE 2.1- przestrzenie otwarte”
  Wykład w ramach cyklu WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE w Ambasadzie Niemiec w Warszawie 
  Joerg Th. Coqui
  Warszawa, 07.06.2013

 • „Przestrzenie publiczne jako instrument rozwoju miasta 
  – międzynarodowe porównanie“
  Wykład w ramach cyklu w ratuszu miasta „Przestrzeń publiczna jako wartość,
  doświadczenia + strategie zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju miast na przykładach ze świata“
  Joerg Th. Coqui
  Stuttgart, 01.02.2012
 • „Efektywność energetyczna poprzez zieloną architekturę“
  Wykład w ramach II Konferencji Regionalnej EWE „Efektywność energetyczna – globalne wyzwania, regionalne rozwiązania“
Izabela Małachowska-Coqui

  Zielona Góra, 5-6.09.2011
 • „Living mobile – model przyszłościowy – współcześni Nomadzi“

  Joerg Th. Coqui

  Zeppelin Museum Friedrichshafen w ramach wystawy „Nowa ojczyzna – pomiędzy światami“

  Friedrichshafen, kwiecień 2010
 • „Rewitalizacja jako instrument rozwoju Pragi Północ w Warszawie“

  Izabela Małachowska-Coqui

  Międzynarodowe Dni Zabytków

  Warszawa, wrzesień 2009
 • „Żoliborz Oficerski  – ślad modernizmu“

  Izabela Małachowska-Coqui

  Wykład w ramach wystawy „Zieleń to Życie”

  Warszawa, sierpień 2008

 • „Metropol Parasol – nowa ikona dla miasta Sewilli“

  „Plac Teatralny i Plac Bankowy w Warszawie – strategia dla historycznego centrum Warszawy“
  oraz „Żoliborz Oficerski w Warszawie – przestrzenie publiczne miasta-ogrodu“
  Joerg Th. Coqui
  Wykłady w ramach sympozjum „Przestrzeń Publiczna – Public Space Barcelona, Sevilla, Kraków, Lyon, Warszawa – strategie dla europejskiego miasta“ 
  Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 
  Warszawa, czerwiec 2008
 • Esencja“ – prezentacja projektów biura


  Projekt Metropol Parasol,
  Plaza de Encarnacion
w Sewilli

  Instytut Fizyki, Uniwersytet Humboldta w Berlinie

  Urban archipelago, Jelenia Góra

  Joerg Th. Coqui, Izabela Małachowska-Coqui

  Galeria SARP
Katowice, 2005
 • Delegacja Ministerialna jako instrument do pracy za granicą
- Dyskusja na podium

  Architekten aus Niedersachsen – weltweite Chancen
BAK / NAX /Ak Niedersachsen 
  Initiative Baukultur Hannover

  Izabela Małachowska-Coqui

  Hanower, 2004