DANE PROJEKTOWE:

Inwestor: Sonae Sierra Alvaro Portela
Architekci: Ortner & Ortner Baukunst
Rok: 2006
Konkurs: 3 miejsce

KONCEPCJA

Wyjątkowe położenie centrum miasta w sąsiedztwie krajobrazu otaczającego miasto zostało wykorzystane jako temat projektu terenów zewnętrznych obiektu handlowego.

„Forteczny” charakter nowego kompleksu budynków podkreślony został przez rzędowe nasadzenia drzew.