DANE PROJEKTOWE:

Inwestor: Kraj Związkowy Hesja i Miasto Frankfurt nad Menem
Architekt: Lechner und Lechner, Ulrich Lausen
Rok: 2003
Międzynarodowy, otwarty konkurs urbanistyczny: 5 miejsce, (213 uczestników)


„W tym mieście przebywa się chętnie, ponieważ ono nie trzyma ludzi za wszelką cenę,
nie zmienia swych mieszkańców tak jak Wiedeń czy Paryż,
nie udaje na siłę miasta sztuki, jak Monachium, ani nie tworzy wokół siebie podejrzanej,
upojnej atmosfery, jak Berlin: pozostajesz sobą we Frankfurcie.
Jest to równocześnie miasto ludzi zwykłych, gdzie każdy czlowiek może czuć się jak w domu, u siebie,
pozostający tu z przywiązania, bez cienia jakiegokolwiek patosu.”
Eva Demski

KONCEPCJA

PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ – NIEZMIENNOŚĆ MIEJSCA – TRWAŁE WARTOŚCI

Tożsamość kwartału zabudowy wokół Bockenheimer Warte została ukształtowana przez charakterystyczne obiekty architektoniczne. Koncepcja urbanistyczna zakłada implementację punktowych budynków w istniejący kontekst urbanistyczny blokowej zabudowy kwartału uwzględniając indywidualność miejsca (skala i kontekst historyczny). W ten sposób powstaje ciąg różnorodnych założeń przestrzennych kształtowanych przez interakcję zdefiniowanej zabudowy z silnie dominującymi przestrzeń budynkami punktowymi.

WERDYKT JURY

Urbanistyczna idea kształtowania przestrzeni w mikroskali jest poprawnym podejściem do zadania konkursowego. Umożliwia ona nie tylko tworzenie przejrzystych, zróżnicowanych przestrzeni publicznych, ale również integrację istniejących, chronionych budynków (willi, budynków wydziałowych i magazynowych). Znaczna część istniejącego drzewostanu zostaje tym samym zachowana (…). Prowadzenie osi północ-południe jest poprawne. Dobrym rozwiązaniem jest również przywrócenie ulicy Jügelstraße funkcji typowej ulicy miejskiej, z budynkami kształtującymi jej linię. Połączenie z sąsiadującymi dzielnicami przebiega harmonijnie. Interesująca jest propozycja zogospodarowania Wydziału Filozoficznego na lofty. Zastosowano poprawnie możliwość zmian w mniejszych gabarytowo blokach  (…). Praca wskazuje poprawnie możliwości etapowania rozwiązań. Dzięki klarownie kształtowanej strukturze projektu możliwa jest późniejsza decyzja o dalszym użytkowaniu biblioteki miejskiej i uniwersyteckiej.