DANE PROJEKTOWE:

Inwestor: Land Berlin
Architekci: Augustin + Frank
Partner: S. Tischer, I. Nicotera
Opieka merytoryczna: Uniwersytet Techniczny w Berlinie, Szkoła Wyższa w Neubrandenburg
Fazy: projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy, przetargowy oraz nadzór autorski
Managment Projektu: Projektgruppe Adlershof
Koszty budowlane (Euro): 1,75 mln
Rok: 2000-2005

KONCEPCJA

400 mb  ZIELONEJ  FASADY  I  5  TEMATYCZNYCH  DZIEDZIŃCÓW

Rozwiązanie modelowe Administracji Senatu Berlina, Wydział Rozwoju Miasta
Luise Meitner Strasse, Berlin Adlershof
(Berlińska Nagroda Architektury, wyróżnienie 2003)
www.gebaeudekuehlung.de – Das Gebäude
www.Ökologisch Bauen / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – Berlin

Projekt zajmuje się globalnie istotnymi tematami:

  • zabudowaniem terenów z powodu postępującego zurbanizowania
  • rosnącym zużyciem energii i jest pierwszym projektem badawczym w świecie przynoszącym wyniki połączenia:
  • decentralnego managmentu opadami deszczowymi
  • oszczędnościami w zakresie energii przez zastosowanie „zielonego dachu“ i „zielonych fasad“ pełniącymi   kluczową rolę dla chłodzenia budynku i procesów cyrkulacji chłodnego powietrza jako podstawy zrównoważonego rozwoju w budownictwie.


Projekt badawczy prowadzony był w okresie pięciu lat przez zespół naukowców z trzech uczelni wyższych pod kierownictwem Wydziału Rozwoju Miasta Berlina (monitoring). Po jego zakończeniu powstała dokumentacja waloryzująca wyniki pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Skrót prezentuje broszura:
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/oekologisches_bauen/download/SenStadt_Regenwasser_engl_bfrei_final.pdf

Projekt przynosi przede wszystkim odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłościowych, ustandaryzowanych zastosowań innowacyjnych technologi oszczędności wody dzięki wykorzystaniu GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI  i OSZCZĘDNOŚCI ENERGII za pomocą zastosowanych „zielonych dachów i fasad“.

Parowanie wody wykorzystane w systemie klimatyzacji oceniono jako tanią i efektywną metodę chłodzenia budynku (parowanie 1 m3=1000 litrów wody opadowej wytwarza 680 kWh energii chłodzenia pochodzącej z procesów parowania).