1 MIEJSCE – PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA URZĘDU POCZTY I TELEGRAFU NA CELE MIESZKALNE
Biuro Ortner & Ortner Baukunst i COQUI MALACHOWSKA COQUI zajmuje 1 miejsce w dyskusyjnym procesie planowania (warsztat architektoniczny) przeprowadzonym w celu przebudowy i rozbudowy zabytkowego kompleksu budynków poczty w Berlinie na kwartał mieszkalny.
Jako highlight jury oceniło rekreacyjne wykorzystanie terenu, w tym dachów kompleksu, które prawie w całości są „zielonymi dachami“ wykorzystywane jako zadaszone tarasy lub system atriów.
Projekt ma na celu osiągnięcie złotego certyfikatu budownictwa zrównoważonego.