OBSZAR BADAWCZY


STRATEGIE ROZWOJU OBSZARÓW PROBLEMATYCZNYCH W MIEŚCIE


Unijny program pomocowy  – Leonardo da Vinci 2006/7
„Planowanie i budowanie w substancji istniejącej“ – europejski projekt dotyczący nowotworzonego kierunku studiów magisterskich  w  celu  dalszego  kształcenia  architektów  i urbanistów na temat planowania i budowania w substancji istniejącej.

COQUI MALACHOWSKA COQUI – zainicjowanie projektu, doradztwo inwestycyjne w zakresie wykorzystywania środków pomocowych Unii Europejskiej, przygotowanie miedzynarodowej konferencji, warsztatów, międzynarodowa koordynacja, moderacja, prace przy tworzeniu programu nauczania.


Utworzenie międzynarodowej grupy eksperckiej w zakresie Planowania i Budowania w Substancji Istniejącej
Stworzenie i przeprowadzenie międzynarodowego programu wymiany doświadczeń, rozpowszechnienie wyników prac przy projekcie m. in. we współpracy z instytutem w Sztutgarcie (Institut für Fortbildung Bau GmbH) oraz partnerami z Polski, Niemiec, Czech, Austrii, Słowacji i Węgier.
Łączne środki 450.000 Euro, udział własny projektu 30.000 Euro.
Wniosek złożony i zaakceptowany.
COQUI MALACHOWSKA COQUI – partner projektu.

CADSES INTERREG III B 2005
LHASA – Large Housing Stabilization Action (działania stabilizacyjne w dużych osiedlach mieszkaniowych) jako uczestnik warsztatów,
marzec-grudzień 2005
partner strategiczny – Urząd Dzielnicy Marzahn-Hellersdorf w Berlinie
za pośrednictwem INTERREG IIIB. CADSES Joint Technical Secretariat, JTS Dresden
łączna wartość projektu 1,7 mln Euro.
COQUI MALACHOWSKA COQUI partner projektu.

Strategie kompleksowego rozwoju lokalnego 2004/5
Rewitalizacja/konwersja śródmiejskich, poprzemysłowych osiedli mieszkaniowych Siemensstadt w Berlinie, obręb Leipzig-Grünau, centrum Völklingen w Kraju Saary
przy współpracy z pracownią Studio uc, Klausa Overmeyera w  Berlinie.
COQUI MALACHOWSKA COQUI podwykonawca.

Zrównoważony rozwój miast 2001-3
Międzynarodowy, ekologiczny projekt modelowy „Zieleń na budynkach jako element gospodarki wodą opadową oraz racjonalnego wykorzystywania energii (dzięki pasywnej warstwie izolującej) na przykładzie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie“, przy współpracy z Marco Schmidtem z TU Berlin.
COQUI MALACHOWSKA COQUI
koordynator projektu, przy udziale środków z europejskiego programu EFRE.

EU-Project proposal URBAN CATALYSTS, 2002
„Strategies for Temporary Uses – Potential for
Development of Urban Residual Areas in European Metropolises” (rozwój miejskich obszarów rezydencjonalnych w europejskich metropoliach) 2002
Fifth RTD Framework Programme, Energy, Environment and Sustainable Development Key action 4: City of Tomorrow and Cultural Heritage
in cooperation with City of Warsaw, Town planning and architecture department, Marek Mikos, studio urban catalyst Philipp Oswalt, Klaus Overmeyer
łaczna wartość projektu 1,5 mln Euro, 90.000 Euro.
COQUI MALACHOWSKA COQUI – projekt przygotowany i zgłoszony do konkursu.PERSPEKTYWY ZMIAN KRAJOBRAZU KULTUROWEGO W NIEMCZECH I W POLSCE


Urbanistyczna koncepcja rozwoju stref podmiejskich

agencja rozwoju Regionale 2010
program pilotażowy Grünes C – Masterplan, 2006
ok. 1500 ha
przy współpracy z processYellow (Martin Schröder, Oliver Bormann)
w ramach międzynarodowego, dwufazowego konkursu, 2. miejsce

Przyszłość krajobrazu kulturowego
agencja rozwoju Regionale 2010
program pilotażowy Grünes C – Masterplan, 2006
ok.  2500 ha
przy współpracy z Dipl.-Ing. Johannesem Gnädingerem (wydział Ochrony Środowiska  TU München)
w ramach międzynarodowego, dwufazowego konkursu, 2. miejsce
szczególne uznanie za innowacyjną metodykę planowania oraz koncepcję zagospodarowania terenu

Międzynarodowa konferencja „Innovative Gebäudekonzepte“ (Innowacyjne koncepcje budynków) – gospodarka wodą opadową oraz zielone fasady
24.08.2006, Erwin Schrödinger-Zentrum, Berlin-Adlershof
projekt Instytut Fizyki Uniwersytetu Humboldta, kampus Adlershof

Europejskie Dziedzictwo Kulturowe
(Urbanistyka i sztuka ogrodowa jako niemieckie dziedzictwo kulturowe w Polsce)

Temat   1 Dolina Zamków i Ogrodów Doliny Jeleniogórskiej
Procedura Norweski Mechanizm Finansowy wraz z Fundacją Dobro Kultury,  Fundacją dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, Związkiem Gmin Karkonoskich oraz inwestorami prywatnymi
Kwota przygotowywanego projektu 350.000 Euro
Temat  2 Restoration and re-use of castles and manor houses in Lubuskie region (odnowa i ponowne wykorzystanie zamków i dworów w województwie lubuskim), Poland
Procedura projekt Interreg III C, 2005 wraz z krajami partnerskimi (Włochy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Austria, Łotwa, Węgry) oraz Bankiem Inwestycyjnym Berlin-Brandenburg
Kwota przygotowywanego projektu 1,25 mln Euro

EU Projekt Leader + 2004-6 (program pilotażowy)
Priorytet „Strategie rozwoju obszarów wiejskich“
(gminy Słubice, Cybinka, Gorzyca, Witnica, Słońsk) ok. 100.000 ha
inicjowanie tworzenia organizacji pozarządowych, formowanie regionu Leader+ „Region Wielkich Rzek Ziemi Lubuskiej“, wprowadzenie Strukturalnego Programu Operacyjnego na rzecz restrukturyzacji i modernizacji gospodarstwa wiejskiego oraz rozwoju obszarów wiejskich
w I etapie konkursu – pozyskanie funduszy 145.000 zł (przejście do II etapu konkursu)
w II etapie konkursu – ocena 8/10 pkt możliwych – pozyskanie funduszy 750.000 zł ( przejście do III inwestycyjnego etapu konkursu – 3mln. zł)