DANE PROJEKTOWE:

Inwestor: Urząd Federalny ds. Budownictwa i Planowania Regionalnego, Berlin, Bonn
Architekci: Bess Architekten, Berlin
Powierzchnia: 3.400 m2
Rok: 2014
Owarty konkurs realizacyjny – 2 miejsce (I faza – 105 uczestników, II faza – 13 uczestników)

ZADANIE
Celem konkursu było stworzenie koncepcji, w oparciu o zapewnienie funkcjonalności, spełnienia warunków bezpieczeństwa i kryteriów zrównoważonego rozwoju, a także z uwzględnieniem wymagań estetycznych, a także dotyczących specyficznych warunków pod względem reprezentacyjności obiektu.

KONCEPCJA
ZABUDOWA WILLOWA
Cechą szczególną terenu Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Kairze jest duży ogród z przepięknym starym drzewostanem, usytuowany w śródmiejskiej lokalizacji, pomiędzy Nilem, Aquarium i parkiem Gezira w dzielnicy Zamalek. Koncepcja układu obiektu opiera się na urbanistycznej, z początków XX wieku, strukturze willowej zabudowy tej części miasta. Składają się na niego dwie, w przybliżeniu równej wielkości, bryły budynków kancelarii i rezydencji zlokalizowane w płaszczyźnie dużego ogrodu tworząc razem spójną całość. Szczególny charakter nadaje przestrzeni istniejący drzewostan działający scalająco wyznaczając jednocześnie granice terenu Ambasady. Rezultatem jest zróżnicowana struktura terenu zewnętrznego o wysokich walorach przestrzennych.

Składają się nań:

  • Patio centralne (wejścia do budynków, element tafli wodnej)
  • Ogród przy rezydencji (kontrast na patio centralnego, płynne przestrzenie, strefowość głębi ogrodu)
  • Ogród przy kancelarii (przeciwieństwo ogrodu przy rezydencji, klarowne, geometryczne kształty)
  • Diedziniec ogrodowy, miejsce odbioru viz (strefa oczekiwania na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni, ogród wgłębnikowy).