Joerg Th. Coqui powołany został jako jeden z trzech doradców do opracowania systemu oceny terenów zewnętrznych pod względem ich zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju dla nieruchomości federalnych Niemiec.
Prace mają miejsce w ramach rządowego projektu badawczego  „Zukunft Bau“ na zlecenie Ministerstwa Budownictwa, Komunikacji i Rozwoju Miasta (BMVBS). DGNB jest partnerem w projekcie