Zrównoważony rozwój terenów zewnętrznych
05. 03.2013  w Bonn zostanie przedstawiony rządowy projekt badawczy dot. systemu oceny terenów zewnętrznych pod względem ich zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju dla nieruchomości federalnych Niemiec, który Joerg Th. Coqui współtworzył jako expert z ramienia Ministerstwa Budownictwa, Komunikacji i Rozwoju Miasta (BMVBS).
Jest to pierwszy system wartościowania dotyczący terenów zewnętrznych w Europie, który ma na celu ocenę zrównoważonego sposobu projektowania oraz nadawanie wyróżnień terenom zewnętrznym analogicznie do oceny budynków (DGNB, LEED, BREEAM)
http://www.bbr.bund.de/cln_032/nn_343756/DE/NeuesTermine/NeuesBaubereich/13__1__KM__nachhaltigesBauen.html