Projekt CMC goes  Asia
W ramach warsztatów projektowych „iStormwater Ho Chi Minh City“ w Wietnamie współorganizowanych przez niemieckie Ministerstwo Nauki i Badań (BMBF) został przedstawiony modelowy projekt zagospodarowania wód opadowych obiektu Instytu Fizyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie-Adlershof. Warsztaty dotyczyły tematu ” Zrównoważony rozwój miasta – uszczelnienie powierzchni miasta i gospodarka wodami opadowymi”
400 mb  „zielonej fasady” i 5 tematycznych dziedzińców: COQUI MALACHOWSKA COQUI