Izabela Małachowska-Coqui
Wykład „Efektywność energetyczna poprzez zieloną architekturę“ oraz uczestnictwo w warsztatach jako ekspert w ramach II Konferencji Regionalnej EWE „Efektywność energetyczna – globalne wyzwania, regionalne rozwiązania“
Zielona Góra