„Wykorzystanie wód opadowych dla oszczędności energetycznej” 
Seminarium fbr „Energetische Nutzung von Regenwasser ” – podniesienie energooszczedności przez management wodami opadowymi i zastosowanie wegetacji na budynku przedstawia wyniki modelowego projektu Instytutu Fizyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (Architektur Augustin+Frank, Landschaftsarchitektur : Stefan Tischer,  Joerg Th. Coqui)
http://www.fbr.de/fileadmin/user_upload/images/FT-Energie-Regenwasser/Flyerentwurf_FT_Berlin_web_final2.pdf
oraz
http://coquimalachowskacoqui.com/de/aussenanlagen-des-institutes-fur-physik-der-humboldt-universitat-zu-berlin.html