WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE 
drugie spotkanie z cyklu w Ambasadzie Niemiec, gdzie kolejnym tematem z zakresu mieszkalnictwa są zrównoważone osiedla
MIESZKANIE JUTRO – WOHNEN MORGEN – 29. 11.2013, godz. 15:00-19:00.
Cykl organizowany jest przez biuro COQUI MALACHOWSKA COQUI i Fundację Twórców Architektury w kooperacji z Ambasadą Niemiec w Warszawie.
Program i formularz zgłoszeniowy na: fta.pl/wra/