3 MIEJSCE – OGRÓD XXI WIEKU Z PAWILONEM WYSTAWIENNICZYM
w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie –  otwarty, dwuetapowy międzynarodowy konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Środowiska na „Opracowanie koncepcji Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym –  Rewitalizacja obszaru “.
Prace 5 finalistów można w budynku Podchorążówki (wejście od ul. Myśliwieckiej) na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz
www.lazienki-krolewskie.pl/ROZSTRZYGNIECIE-KONKURSU-NA-OGROD-XXI-WIEKU-W-MUZEUM-LAZIENKI-KROLEWSKIE.html/