BDA – SARP AWARD 2013
Wizja lokalna na Zoliborzu Oficerskim w Warszawie. Joerg Coqui wprowadza uczestników polsko-niemieckiego konkursu o nagrodę BDA-SARP do szczegółów, aktualnie realizowanego, projektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zoliborza Oficerskiego w Warszawie”. Grupa obejmowała uczestników tegorocznego konkursu na temat „ Zoliborz urban axis of Aleja Wojska Polskiego, Plac Inwalidow and Plac Grunwaldzki “ – studentów z Polski i Niemiec oraz przedstawicieli BDA i SARP.
Więcej na: coquimalachowskacoqui.com/de/offentlicher-raum-offiziers-zoliborz.html/