Joerg Th. Coqui
„Przestrzenie publiczne jako instrument rozwoju miasta
–    międzynarodowe porównanie“
Wykład w ramach cyklu „Przestrzeń publiczna jako wartość“
Ratusz miejski
Stuttgart